Aplikovaná chemie

Čtyřletý denní obor vzdělání Aplikovaná chemie (28-44-M/01) je vhodný pro žáky základních škol se zájmem o přírodní vědy a zejména chemii. Připravuje absolventy pro výkon technických a technickoekonomických činností v nejrůznějších odvětvích průmyslu chemického, farmaceutického, potravinářského, textilního, zpracování kovů, ve službách, jako jsou čistírny, prádelny, fotolaboratoře, v kontrolních orgánech státní správy (např. hygienické stanice, obchodní inspekce) i pro podnikatelskou činnost v oboru.

V oboru Aplikovaná chemie jsou vyučovány dva cizí jazyky. V jazyce anglickém, který je hlavním cizím jazykem, se navazuje na učivo základní školy, druhý cizí jazyk je volitelný a učí se od základů.

Žák může navštěvovat chemický kroužek, případně rozvíjet sportovní aktivity zaměřené na různé sportovní disciplíny.

Koncem druhého ročníku si žák volí jedno z následujících zaměření oboru vzdělání:

Analytická chemie

Chemická technologie

Farmaceutické substance

Ochrana životního prostředí

odpovídá: Mgr. Jana Vlčková