Ochrana osobních údajů

Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Středoškolská 2854/1, Ostrava-Zábřeh, 700 30, IČO 00602124, jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech, na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Osobní údaje správce zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování jsou uvedeny v přiložené tabulce.

Pokud správce zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Informace o zpracování osobních údajů.pdf
Informace o zpracování osobních údajů 2.pdf
odpovídá: Ing. Radim Vajda, MBA