Často kladené dotazy ke stravování

Dietní stravování

Vaříte dietní stravu?

Vaříme pouze bezlepkovou stravu.

Jak se přihlásím k odebírání bezlepkové stravy?

Registrace pro bezlepkovou stravu je stejná jako u běžného stravování. Vyplníte přihlášku ke stravování a v okénku „druh stravy“ vyberete možnost „bezlepková strava“.

Je nutné potvrzení lékaře?

Bezlepkovou stravu může odebírat pouze strávník, který má potvrzení o celiakii nebo alergii na lepek. Toto potvrzení vydává lékař nebo dietolog. Je nutné jej poslat e-mailem na adresu jidelna@spsch.eu.

Platby stravného

Jak si zřídím inkasní platbu?

Na svém bankovním účtu vytvořte tzv. souhlas s inkasem (povolení k inkasu). Tento souhlas je ve prospěch účtu školní jídelny, který má číslo 2101445833/2010. Nezadávejte žádný variabilní, specifický nebo konstantní symbol. Limit platby omezte na 1.000 Kč. Některé banky ještě vyžadují povolený počet opakování plateb, v tom případě nastavte jednou měsíčně. Povolení k inkasu časově neomezujte. Až strávník ukončí stravování, povolení zrušíte.

Jakým způsobem se evidují platby stravného ve školní jídelně?

Každému strávníkovi je při registraci do školní jídelny vytvořeno jeho osobní konto, jednoznačně identifikované tzv. číslem strávníka. Inkaso z vašeho bankovního účtu se provádí k 15. dni v měsíci. V případě, že inkaso neprošlo, jsou obědy na příští měsíc odhlášeny a inkasní platba stornována. Z technických a finančních důvodů nelze platit poštovní poukázkou či pomocí SIPO.

Pokud na obědy nechodím, nemusím za ně platit?

Samozřejmě musíte, protože obědy, které nejsou odhlášeny, se uvaří a připraví k výdeji. Jestliže tedy na obědy nechodíte, pak vám propadají a zbytečně přicházíte o své peníze.

Zjistím-li nesrovnalost ve vyúčtování, jak a kdy ji mám reklamovat?

Reklamujte ji ve ŠJ (jidelna@spsch.eu), a to nejlépe ihned po obdržení výpisu. Dohledávání po několika měsících je technicky i časově velmi náročné.

Musím přes prázdniny rušit souhlas s inkasem?

Nemusíte, na červenec a srpen se inkaso neprovádí. První inkaso na následující školní rok proběhne 15. srpna.

Platím obědy dvěma dětem. Musím mít dva souhlasy k inkasu?

Nemusíte, stačí jen jeden. Pozor ale na nastavený limit na inkasovanou částku (ten musí pokrývat dvojnásobek běžně inkasované částky za obědy) a počet opakování v měsíci (2×).

Moje dítě nemá oběd, protože neprošlo inkaso. Jak je to možné?

K tomuto nepříjemnému stavu může dojít několika způsoby. Je nutné zkontrolovat, zda má jídelna vaše správné číslo účtu (stává se, že rodiče změní banku, aniž by nás informovali, takže se pokoušíme inkasovat ze starého, již neexistujícího účtu). Dále je třeba ověřit, zda skutečně máte zřízen souhlas s inkasem (tedy ne trvalý příkaz nebo příkaz k inkasu); pokud ano, zda nemáte nastaven příliš nízký limit pro inkasovanou částku; občas se stane, že rodiče povolí inkaso do určité částky (např. 1000 Kč) na rok, ale správně ho měli povolit na měsíc. V případě, že je všechno v pořádku, musíte kontaktovat svou banku s žádostí o vysvětlení. Školní jídelna dostává pouze informaci o tom, že se inkaso nepodařilo provést, ale nemá žádnou možnost zjistit, proč se tak stalo.

Neprošlo nám inkaso, co teď?

Především nepanikařte. Stát se to může, naštěstí naše jídelna pamatuje i na tuto situaci.

Pro vyřešení problému musíte znát evidenční číslo strávníka. To je uvedeno po přihlášení do služby Strava.cz a najdete ho také na výpisu z vašeho účtu jako variabilní symbol neprovedené inkasní platby. Pokud ho neznáte, zavolejte či napište do jídelny a zde o sdělení požádejte. Musíte se však identifikovat jinak, např. rodným číslem.

Poté pošlete na účet 2101445833/2010 částku 700 Kč (nebojte se, přeplatek vám bude zaúčtován do příští zálohy). Je nesmírně důležité, abyste uvedli evidenční číslo strávníka jako variabilní symbol! Bez tohoto symbolu nemůžeme platbu přiřadit.

Jakmile vložíte peníze hotově nebo je pošlete ze svého účtu, zavolejte druhý pracovní den dopoledne (telefon: 556 307 433, 739 322 160) a domluvte se, odkdy mají být přihlášeny obědy. Můžete také poslat e-mail nebo provést přihlášení obědů ve službě Strava.cz.

Jak mám rozumět měsíčnímu vyúčtování?

Počáteční stav konta udává, kolik peněz bylo na účtu strávníka první den v daném měsíci. Předpis za stravu vyčísluje cenu obědů, které byly v daném měsíci objednány a uvařeny. Konečný zůstatek konta udává stav účtu poslední den daného měsíce; tato částka se bude shodovat příští měsíc s počátečním stavem konta. Dále se ve výpisu objevují řádné platby (inkaso, přeplatky), event. také mimořádné platby na účet.

Kolik stojí jeden oběd?

Ceny obědů jsou uvedeny v aktuálně platném vnitřním řádu školní jídelny.

Přihlášky a odhlášky

Jakým způsobem se přihlašují obědy?

Obědy přihlašuje automaticky program v okamžiku, kdy se připravuje inkasní platba na příští měsíc, tzn. před 15. dnem měsíce.

Jakým způsobem se odhlašují obědy?

Obědy lze odhlásit dálkově (Strava.cz nebo e-mail). Při odhláškách prostřednictvím e-mailu musíte znát číslo stravovací karty nebo číslo strávníka. Preferovaným způsobem je služba Strava.cz. Uzávěrka odhlášek je v 13:00 předchozího stravného dne.

Pokud má naše škola ředitelské volno, jsou moje obědy odhlášeny?

Hromadnou odhlášku provede jídelna pouze na základě písemného oznámení ředitelství dané školy. Tzn. automaticky se nic takového neprovádí.

Dochází během prázdnin k vynulování osobních preferencí (např. stálých odhlášek)?

Ne, pokud si např. ve školním roce 2015/2016 nastavíte, že nebudete chodit v sudé týdny, pak i v roce 2016/2017 budete mít sudé týdny trvale odhlášeny.

Registrace strávníků

Nestihl jsem registraci do termínu 10. dne v měsíci, co mám dělat?

Registraci i tak vyplňte a čekejte na odpověď e-mailem, ve kterém bude napsáno, jak budete dále postupovat. Registraci lze dělat během celého školního roku.

Spotřební koš

Co je to spotřební koš?

Každá školní jídelna musí dodržovat výživové normy, které jsou dané v příloze I vyhlášky 107/2005 o školním stravování. Tyto normy rozdělují spotřebované potraviny do skupin a uvádějí, kolik gramů potravin v každé skupině musí strávník v průměru za měsíc dostat. Pro celý mechanismus výpočtu spotřeby a porovnání s normami se vžil název „spotřební koš“ – ten se stal důležitým ukazatelem kvality práce jídelny a předmětem kontrol.

Jaká platí pravidla?

A jak se daří plnit spotřební koš naší jídelně, si můžete přečíst vždy začátkem měsíce v aktualitách.

Stravovací karty

Jak je to se stravovací kartou po registraci nového strávníka?

Kolik stojí stravovací karta (při ztrátě, zcizení či znehodnocení)?

První karta je zdarma, za každou další se platí 35 Kč.

Kde stravovací kartu získám?

Kartu zakoupíte v kanceláři C13 budovy SPŠCH nebo ve výdejně své školy po zaplacení částky.

Kdy stravovací kartu získám?

Karty se strávníkům vydávají ihned po zaplacení částky v kanceláři C13 nebo následující stravný den od požádání a úhrady částky ve své výdejně.

Stravování v době nemoci

Pokud onemocním, může na obědy chodit někdo jiný?

Ne, protože po dobu nemoci nemáte nárok na stravu. Výjimkou je první den nemoci, kdy se již oběd nepodařilo včas odhlásit.

Pokud onemocním, může mi obědy vyzvedávat zákonný zástupce a nosit je domů?

Ne, protože po dobu nemoci nemáte nárok na stravu. Výjimkou je první den nemoci, kdy se již oběd nepodařilo včas odhlásit.

Co je to neoprávněná strava?

Dle vyhlášky číslo 107/2005 Sb., o školním stravování, má žák nárok na odběr oběda ve zvýhodněné ceně dle finančního normativu po dobu svého pobytu ve škole v rámci plnění svých povinností během vzdělávání a první den své neplánované nepřítomnosti ve škole. V ostatních případech žák na odběr oběda ve zvýhodněné ceně nárok nemá (jedná se o neoprávněnou stravu) a je povinen si na dobu své předpokládané nepřítomnosti obědy odhlásit. Pokud tuto povinnost nesplní a obědy neodhlásí, uhradí za tyto neodhlášené obědy (odebrané i neodebrané) skutečné náklady na přípravu jídla.

Vyhláška stanoví jedinou výjimku – v případě prvního dne neplánované absence se o neoprávněnou stravu nejedná.

Úhrada za neoprávněnou stravu bude zahrnuta v nejbližší inkasní platbě.

Přehled čerpání neoprávněné stravy obdrží strávník e-mailem vždy po řádné uzávěrce daného měsíce.

Mohou nastat tyto případy:

Jak se neoprávněná strava počítá?

Plná cena oběda – částka na potraviny (platí strávník) = doplatek za neoprávněnou stravu.

Podrobné ceny jsou uvedeny ve vnitřním řádu školní jídelny a kalkulaci stravného.

Ukončení stravování

Nechci se již stravovat, co mám pro to udělat?

Za prvé je nutné toto oznámit školní jídelně, a to písemnou formou k rukám referentky ekonomického úseku (jidelna@spsch.eu). Ta od zadaného data, kdy se již nebudete stravovat, odhlásí obědy a zablokuje konto. Dále musíte zrušit souhlas s inkasem. Případné přeplatky vám budou vráceny na váš účet při dalším inkasu.

Přešel jsem na jinou školu, ale jídelna mi stále strhává peníze za obědy. Proč?

Školy jídelnu neinformují o změnách ve stavu svých žáků. Strávník sám musí ukončit stravování předepsaným postupem.

Musím po ukončení stravování vracet kartu/čip?

Ne, karta/čip vám zůstává.

Jsem maturant. Ukončíte mi stravování automaticky?

Ne, pokud nás o to písemně nepožádá daná škola.

Výdejní doba obědů

odpovídá: Ing. Lucie Urbaniecová