Podmínky stravování

Registrace nového strávníka

Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci se registrují pomocí webového formuláře.

Zaměstnanci škol se registrují pomocí papírové přihlášky, kterou si vyzvednou na své výdejně a nechají potvrdit u zaměstnavatele.

Cizí strávníci se registrují pomocí papírové přihlášky, kterou si vyzvednou v kanceláři školní jídelny.

odpovídá: Ing. Lucie Urbaniecová