Prohlášení o přístupnosti

Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace (dále jen „škola“) se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb. Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky www.spsch.eu.

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb. z důvodů uvedených níže.

Škola má povinnost zajistit přístupnost webových stránek pouze ve vztahu k obsahu, který je povinna zveřejňovat na svých internetových stránkách podle jiného právního předpisu v rámci výkonu působnosti v oblasti veřejné správy na úseku školství, vědy, výzkumu, vývoje, inovací, jiné tvůrčí činnosti a péče o děti a mládež nebo podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Konkrétně se jedná o:

Používané formáty

Některé dokumenty na těchto webových stránkách nejsou přístupné, neboť je škola obdržela od jiných osob a jejich přístupnost tak nemůže ovlivnit.

Jedná se zpravidla o dokumenty ve formátu Portable Document Format (PDF). Pro jejich zobrazení postačuje libovolný moderní webový prohlížeč, lze si rovněž stáhnout originální prohlížeč Adobe Acrobat Reader či některý z alternativních prohlížečů (např. Sumatra PDF).

Některé formuláře jsou ve formátu Office Open XML (DOCX a XLSX). Pro jejich vyplnění je nutné použít placený kancelářský balík Microsoft Office nebo bezplatnou alternativu (např. LibreOffice).

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 16. 9. 2020 vlastním posouzením provedeným školou.

Prohlášení bylo revidováno dne 16. 9. 2020.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek můžete zaslat na adresu spsch@po-msk.cz.

Webové stránky školy využívají technické řešení od společnosti Google.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7, odst. 1, písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
Praha 4
140 21
pristupnost@mvcr.cz