Erasmus+

Rozvoj polytechnických oborů v zahraničí

Naše škola byla ve Výzvě 2018 úspěšným žadatelem o tento projekt, jehož cílem byla mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě. Spolupracovali jsme se zprostředkovatelskou agenturou Agamos s.r.o., která nám sehnala vhodné partnery na sousedním Slovensku.

Projekt trval od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2019 a celkový rozpočet je 26 291 €, přičemž tato částka byla rozdělena na organizační náklady, cestovní náklady a individuální podporu jednotlivých účastníků.

Celkem vyjelo na stáž 14 žáků a čtyři pedagogové. Výjezdy byly rozděleny podle oborů, žáci Aplikované chemie byli na stáži ve Fakultní nemocnici s poliklinikou Skalica, a.s. a žáci Přírodovědného lycea v NAPANTu (Národní park Nízké Tatry). V těchto střediscích byly pro naše žáky zprostředkovány čtrnáctidenní odborné stáže, které jim byly následně uznány jako povinná praxe (na základě splněných jednotek učení, tzv. ECVETů). Zároveň obdrželi dokument Europass Mobility, který bude cennou položkou v jejich životopisu.

V listopadu 2018 vyjeli dva žáci AP do Skalice, v dubnu 2019 8 žáků LY do NAPANTu, v červnu dva žáci AP do Skalice a na podzim 2019 proběhl poslední výjezd 2 žáků AP opět do Skalice.

V lednu 2020 byla podána a následně schválena závěrečná zpráva a projekt tak byl úspěšně ukončen.

Rozvoj polytechnických oborů na Slovensku a v Polsku

Naše škola byla ve Výzvě 2019 úspěšným žadatelem o tento projekt, jehož cílem je mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě. Spolupracujeme se zprostředkovatelskou agenturou Agamos s.r.o., která nám sehnala vhodné partnery.

Projekt měl trvat od 1. 12. 2019 do 30. 9. 2021 a celkový rozpočet je 28 137 €, přičemž tato částka byla rozdělena na organizační náklady, cestovní náklady a individuální podporu jednotlivých účastníků. Vzhledem k propuknutí koronavirové epidemie na jaře 2020 jsme nemohli začít s plánovanou realizací mobilit a požádali jsme proto Národní agenturu o prodloužení projektového období o 12 měsíců, tedy do 30.9 2022. S ohledem na situaci jsme tedy začali s realizací stáží až v druhé polovině školního roku 2020/2021 a dokončili ji v tomto školním roce 2021/2022.

Celkem vyjelo na stáž 14 žáků a 5 pedagogů. Výjezdy byly rozděleny podle oborů, žáci Aplikované chemie vyjeli do Fakultní nemocnice s poliklinikou Skalica, a.s. a žáci Přírodovědného lycea do Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior v polském Štětínku. V těchto střediscích byly pro naše žáky zprostředkovány čtrnáctidenní odborné stáže, které jim následně byly uznány jako povinná praxe (na základě splněných jednotek učení, tzv. ECVETů). Zároveň obdrželi dokument Europass Mobility, který bude cennou položkou v jejich životopisu.

Mobility aplikované chemie na Slovensku proběhly v dubnu, květnu a červnu 2022, vždy v počtu 2 žáci a 1 pedagog. V červnu 2022 pak vyjeli na stáž 4 žáci přírodovědného lycea s pedagogickým doprovodem do Polska.

Všechny plánované výjezdy tedy byly uskutečněny a na podzim 2022 bude projekt ukončen a sepsána závěrečná zpráva.

Rozvoj specifických oborů napříč Evropou

Naše škola byla ve Výzvě 2020 úspěšným žadatelem o tento projekt, jehož cílem je mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě. Spolupracujeme se zprostředkovatelskou agenturou Agamos s.r.o. a Jazykovou školou Carlos V (Sevilla, Španělsko), kteří nám pomáhají sehnat vhodné partnery.

Projekt měl trvat od 1. 12. 2020 do 29. 9. 2022 a rozpočet je 44 074 €. Vzhledem k epidemiologické situaci v předchozích letech jsme podali žádost o prodloužení projektového období, a to do 30. 12. 2022. 

Tentokrát byla cílem realizace odborných stáží žáků aplikované chemie v laboratořích ve španělské Seville, které proběhly v listopadu 2021 v počtu 8 žáků a 1 pedagog a žáků lycea ve švédském národním parku Söderåsen, kam prvních 5 žáků a 2 pedagogové vyjeli v dubnu 2022 a druhý výjezd proběhl v září 2022. 

V těchto střediscích byly pro naše žáky zprostředkovány čtrnáctidenní odborné stáže, které jsou jim uznávány jako povinná praxe (na základě splněných jednotek učení, tzv. ECVETů). Zároveň získávají dokument Europass Mobility, který bude cennou položkou v jejich životopisu.

V lednu 2023 bude projekt ukončen a sepsána závěrečná zpráva.

S chemií přes hranice – nové zkušenosti z Polska

Naše škola byla ve Výzvě 2022 úspěšným žadatelem o tento projekt, jehož cílem je mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě. Spolupracujeme se zprostředkovatelskou agenturou Agamos s.r.o., která nám sehnala vhodné partnery, a to Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior v polském Štětínku, se kterým máme vynikající zkušenosti i z předchozích mobilit.

V kalendářním roce 2023 proběhnou 3 výjezdy žáků aplikované chemie, dohromady se stáže zúčastní 12 žáků a 3 pedagogové.

odpovídá: Mgr. Barbora Weissová