OKAP II

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613

Realizace: červenec 2021 až listopad 2023

Rozpočet: 450 mil. Kč

Podporované oblasti:  odborné vzdělávání, kariérové poradenství, polytechnické vzdělávání, inkluze, podnikavost a podpora rozvoje gramotností

Realizátory 70 typů aktivit bude Moravskoslezský kraj a 96 partnerů, převážně SŠ, ZŠ, SVČ, ale rovněž KVIC, Ostravská univerzita, Vysoká škola báňská – Technická univerzita, Dolní oblast Vítkovice, Mensa České republiky a další vzdělávací instituce.

Bude vybudováno a dovybaveno celkem 128 odborných učeben, laboratoří a dílen.

Kromě partnerů bude přímo zapojeno 162 zaměstnavatelů a 257 škol.

Předpokládáme zapojení 21 000 dětí, žáků a studentů (VOŠ i VŠ) a 6 500 pedagogických pracovníků škol.

odpovídá: Mgr. Jana Vlčková