Pregraduální vzdělávání

Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006778

Klíčová aktivita KA2:   Zvyšování kvality studentských pedagogických praxí

Projekt Pregraduálního vzdělávání v učitelských oborech na PdF Ostravské univerzity je zaměřen na zvyšování kvality studentských praxí. Projekt je plánován na 26 měsíců. Učitel (mentor) má na starost 6 studentů. Polovina z bakalářského a polovina z magisterského studia. Tito studenti jsou rozděleni do dvou skupin a každá skupina je ve škole jeden den pracovního týdne. Ve druhém pracovním týdnu nastupuje do školy druhá skupina.

Hlavní činností učitele (mentora) je připravit program pro studenta ve spolupráci s fakultním didaktikem, provázet ho učitelskou profesí v celé její šíři, zapojit studenta do dílčích činností, vést jeho růstové portfolio, postupně mu pomáhat realizovat práci učitele na škole a dávat mu formativní zpětnou vazbu k jeho vyučovací a jiné činnosti.

odpovídá:Ing. Radim Vajda, MBA