Responsible Care

Responsible Care

V roce 2015 se naše škola přihlásila k plnění principů Responsible Care a v roce 2017 byla zapsána do Seznamu partnerů Responsible Care s právem užívat logo Responsible Care na dva roky. V roce 2021 škola obhájila užívání titulu Responsible Care na další čtyři roky.

Responsible Care je dobrovolná iniciativa celosvětového chemického průmyslu v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí. Klade si za cíl podporovat soustavné zlepšování výkonu. Responsible Care je etickou normou a také závazkem přijatým s cílem vytvářet důvěru v průmyslové odvětví, které je zásadní pro zvyšování životního standardu a kvality života. Postupně se stalo příspěvkem k udržitelnému rozvoji.

Program představuje dlouhodobou strategii koordinovanou Mezinárodní radou chemického průmyslu (ICCA) a Evropskou radou chemického průmyslu (Cefic) v dohodě s Evropskou federací distributorů chemických látek (FECC). Českou verzí iniciativy Responsible Care je program s názvem „Odpovědné podnikání v chemii“, oficiálně vyhlášený v říjnu 1994 Ministerstvem průmyslu a obchodu. Institucí pověřenou veškerou koordinací tohoto programu je Svaz chemického průmyslu České republiky (SCHP ČR).

odpovídá: Ing. Radim Vajda, MBA