Talentcentrum

Talentovaní žáci ZŠ a SŠ bádají společně

Projekt je zaměřen na podporu talentovaných žáků základních a středních škol v oblasti chemie, biologie, fyziky a geografie. Cílem projektu je vyhledávání talentovaných žáků, jejich podpora, motivace a následný rozvoj talentu v dané oblasti. Součástí projektu je také přírodovědná místnost tzv. „Talentcentrum“, která je zázemím, kde se talentovaní žáci naší školy, ale i základních škol setkávají, seznamují se, komunikují a spolupracují na daných problémových, projektových a badatelských úlohách. Dochází tak k neustálému rozvoji jejich talentu a zároveň k rozvoji důležitých klíčových kompetencí. Žáci jsou plně podporováni při přípravě a výběru témat různých odborných prací (např. SOČ, maturitní práce). Žáci se mohou účastnit různých letních škol, odborných pobytů pro talentované žáky přírodovědných oborů, odborných exkurzí, odborných praxí atd.

V Talentcentru nabízíme tyto aktivity:

Koordinátor: Mgr. Soňa Musilová (+420 731 480 519, sona.musilova@spsch.eu)

odpovídá: Mgr. Soňa Musilová