Škola

Galerie u chemiků

Historie

Povinné informace

Pronájem tělocvičny

Školská rada

Úřední deska

Výroční zprávy

Zázemí školy

„Příroda je život, život je chemie, chemie je budoucnost.“

V naší škole usilujeme o to, abychom žáky vedli k samostatnosti, smyslu pro zodpovědnost, týmové práci, respektu k sobě navzájem a maximálnímu ohledu na životní prostředí. Podporujeme rozvoj komunikativních, jazykových a odborných kompetencí a schopnost pracovat s informačními technologiemi.

Cestou nám bude:

Chceme být tým, jehož jednotliví členové si vzájemně naslouchají, obohacují se, mají společný cíl a jsou si podporou. Chceme být školou, o které může každý říci: „Jsem rád, že sem patřím.“

odpovídá: Mgr. Lukáš Mižoch