Galerie u chemiků

O galerii

Galerie byla otevřena vernisáží výstavy fotografa Petra Ondrušky 14. listopadu 1995. Od té doby zde na prostoru 5×7 metrů vystavovala již řada profesionálních i amatérských tvůrců. Byli mezi nimi fotografové, malíři, kostýmní výtvarníci, své práce zde předvedli žáci některých základních uměleckých škol. Měli jsme možnost rovněž zhlédnout výstavu makrofotografií Milana Blšťáka nebo nádherné práce Ĺubomíry Peručič Smolinské.

Co nás vedlo k myšlence otevřít na průmyslové škole galerii? Právě to, že jde o průmyslovou školu. Chtěli jsme a chceme i nadále mimo vzdělávání také vést naše studenty (a nejen je) k poznávání umění. Chceme jim pomoci rozvíjet jejich osobnost v celé šíři. Naším cílem je úspěšný mladý člověk, který se orientuje nejen ve svém oboru, ale i v dalších oblastech.

V loňském školním roce proběhl rovněž další ročník autorské fotografické soutěže studentů a zaměstnanců školy. Cílem je povzbudit mladou generaci k tvůrčí činnosti, naučit je chodit s otevřenýma očima a objevovat kolem sebe krásu. Soutěž se setkala s velkým ohlasem a bylo přihlášeno mnoho jedinečných fotografií. Další ročník proběhne s nástupem nového školního roku. Prostory galerie nejsou striktně určeny pouze pro výtvarné umění, ale umožňují prezentaci např. ekologických či protidrogových projektů. Stále vítáme nové zájemce o vystavování v naší galerii a srdečně zveme na všechny budoucí akce.

Několik nej…

odpovídá: Bc. Lenka Hablová