Úřední deska

Veřejné zakázky

Veřejné zakázky jsou standardně uveřejněny na:

Zprávy České školní inspekce

Inspekční zprávy najdete v registru inspekčních zpráv.

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.

Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.

Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele.

Volná místa

Hledáme učitele/učitelku tělesné výchovy a matematiky (pouze tato kombinace předmětů).

Nabízíme:

Požadujeme:

Dále mj. očekáváme:

odpovídá: Ing. Radim Vajda, MBA