Přijímací řízení pro rok 2023/2024

1. kolo přijímacího řízení

Vážení zákonní zástupci, milí uchazeči,

v pátek 28. 4. 2023 zveřejníme neoficiální pořadí výsledků přijímacích zkoušek. Pokud zjistíte, že nejste přijati, nepanikařte.

Každý z vás dává dvě přihlášky, dvacet žáků dalo své dvě přihlášky k nám na oba obory. Z toho vyplývá, že se místa určitě uvolní.

Všechny přijaté navíc touto cestou prosíme, aby nám dali co nejdříve vědět, zda k nám na školu nastoupí; uvolní tak místo těm, kteří se nevešli „nad čáru“.

Nebudete-li přijati, je potřeba podat odvolání. Můžete použít formulář k odvolání na našich internetových stránkách. Lze tak ovšem učinit až po převzetí rozhodnutí o nepřijetí a datum na něm musí být po 2. 5. 2023, kdy budou zveřejněny oficiální výsledky.

Rozhodnutí o nepřijetí lze vyzvednout osobně na sekretariátu školy ve středu 3. 5. 2023 v době od 8:00 do 16:00. Ve čtvrtek 4. 5. 2023 budou nevyzvednutá rozhodnutí předána k přepravě formou poštovní zásilky do vlastních rukou nebo odeslána do datové schránky fyzické osoby.  Rozhodnutí o nepřijetí, které nelze doručit, se ukládá na poště po dobu 10 kalendářních dnů.

Místa se postupně budou uvolňovat a my budeme přijímat dalšího v řadě, ale jen ty, kteří dají odvolání.

Šance je vždycky, z jakéhokoliv místa, protože nikdy nevíte, kam dají přihlášku ti, kteří skončili před vámi. Všechno dobře dopadne.

Budeme se na vás v září těšit.

Přijetí do vyššího ročníku vzdělávání

Žádost o přijetí do vyššího ročníku vzdělávání dle § 63 zákona č. 561/2004 Sb. (formulář přihlášky najdete na stránce Uchazeči) musí být podána do 23. srpna a podle přiložených dokumentů bude stanovena rozdílová zkouška konaná nejpozději 30. srpna.

Nedílnou součástí přihlášky jsou:

odpovídá: Ing. Radim Vajda, MBA