Vzdělávání distančním způsobem

Zajištění on-line výuky

On-line výuka je zajišťována prostřednictvím aplikace Google Meet s využitím audiovizuálního přenosu mezi vyučujícím a žáky.

Vzhledem k této formě výuky upozorňujeme, že může dojít ke snímání podoby a hlasového projevu nejen žáka, ale i dalších osob, které jsou v zorném úhlu webové kamery nebo v dosahu mikrofonu.

Proto doporučujeme zvážit umístění zařízení s webovou kamerou a mikrofonu na takové místo, aby on-line přenosem výuky nebylo narušeno soukromí osob pobývajících v místě žákovy domácí výuky nebo soukromí obydlí (ve vztahu ke snímanému domácímu prostředí a jeho vybavení), ačkoli z pohledu GDPR a zákona o zpracování osobních údajů se on-line přenos nepovažuje za zpracování osobních údajů.

Varování

Upozorňujeme, že v rámci on-line výuky škola nepořizuje žádné audiovizuální nebo zvukové záznamy.

Škola však nemá žádné technické prostředky k tomu, aby zabránila pořízení záznamů jinou osobou, která je domácí výuce přítomna. V takovém případě škola nenese odpovědnost za její pořízení ani za její případné další šíření nebo zveřejnění.